Vil du klædes på til at varetage undervisningen i håndværk og design valgfag? Workshoppen vil give dig inspiration til årsplanlægning med fokus på progression i faget fra det obligatoriske niveau til valgfaget og komme med gode bud på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så man kommer bredt omkring fagets tre kompetenceområder. Workshoppen vil desuden komme med inspiration til:

- Designprocessen og konkrete undervisningsforløb
- Den obligatoriske prøve i faget i 8. klasse
- Det gode prøveoplæg
- Innovation og entreprenørskab
- Åben skole og samarbejde med eksterne læringsmiljøer
Målgruppe: Lærere der skal undervise i håndværk og design, og som gerne vil vide mere om rammerne for valgfaget. Workshoppen skræddersys efter behov, men min. 2 timer anbefales.
Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser.
Redskaber
Redskaber
Teknikker
Teknikker
Bløde materialer
Bløde materialer
Hårde materialer
Hårde materialer
Undervisningsbeskrivelse
Undervisningsbeskrivelse
Idéudvikling
Idéudvikling
Afgangsprøvens dele
Afgangsprøvens dele
Designprocessens faser
Designprocessens faser
Back to Top