Workshoppen vil give dig inspiration og konkrete redskaber til din undervisning og du vil blive fortrolig med prøvens rammer, opgavetyper, vurderingskriterier, form og krav. Workshoppen kommer med gode bud på, hvordan man kan tilrettelægge prøven og udarbejde et godt prøveoplæg, herunder udtryksformer til udtræk.

Målgruppe: Lærere der skal undervise i billedkunst valgfag, og som gerne vil vide mere om rammer og krav til prøven i valgfaget på 8. klassetrin. Workshoppen skræddersys efter behov, men min. 2 timer anbefales.
Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser. Send besked eller mail for nærmere info: rikkehyldahlhomann@gmail.com
Back to Top