Håndværk & design. Håndbog til valgfag og prøve er henvendt til læreren, der underviser i håndværk og design som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve i faget.
Bogens første del omhandler de didaktiske elementer, som undervisningen kan tage afsæt i, og de faglige overvejelser, der kan tone undervisningsforløb i håndværk og design. Derudover er der en række konkrete undervisningsforløb, der bl.a. inddrager kultur, innovation og entreprenørskab,
bæredygtighed og miljø.
Bogens anden del omhandler almenpædagogiske aspekter i forhold til prøven i håndværk og design. Der er desuden konkrete eksempler på prøveoplæg samt overvejelser over vurderingskriterier og gode idéer og værktøjer til organisering af prøven.
Back to Top