Håndværk & design. Håndbog til valgfag og prøve er henvendt
til læreren, der underviser i håndværk og design som valgfag,
og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve i faget.
Det er vores ønske med denne bog at bidrage til, at valgfaget
udvikles i et didaktisk perspektiv, som afspejler den verden,
eleverne færdes i.
Bogens første del omhandler de didaktiske elementer, som
undervisningen kan tage afsæt i, og de faglige overvejelser,
der kan tone undervisningsforløb i håndværk og design.
Derudover er der en række konkrete undervisningsforløb,
der bl.a. inddrager kultur, innovation og entreprenørskab,
bæredygtighed og miljø.
Bogens anden del omhandler almenpædagogiske aspekter i
forhold til prøven i håndværk og design og de faktorer, man
som lærer skal forholde sig til, når man skal have elever til prøve
i faget. Der er desuden konkrete eksempler på prøveoplæg
samt overvejelser over vurderingskriterier og gode idéer og
værktøjer til organisering af prøven.
Back to Top